Η πολιτεία, η οικονομία, η Επι-κοινωνία και… η πολυσημία του ρήματος “εισπράττω”!

Posted Posted in Η αρθρογραφία μας

Αν και από τη θέση αυτή τα σχόλια που γίνονται αφορούν την Επικοινωνία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κάποιες φορές αισθάνομαι την ανάγκη (μιλώντας πάντα για Επικοινωνία) να αναφερθώ και σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, που όμως θεωρώ πως είναι αλληλένδετα με τα συνήθη αυτού του χώρου. Επισημαίνεται διαρκώς   πως οι επιχειρήσεις   σήμερα χρειάζονται   επιτακτικά την   Επικοινωνία και   μάλιστα καταγράφεται   ως μειονέκτημα   η αδιαφορία τους   για τις τεχνικές της. Πολύ […]