Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μια προηγμένη μορφή επικοινωνίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με το περιβάλλον τους

Posted Posted in Η αρθρογραφία μας

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης θεματολογίας για την επικοινωνία των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας κρίθηκε επιβεβλημένο να αναλυθεί και μια από τις πλέον σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Κάποιοι βέβαια ίσως βρίσκουν ασύμβατη τη λέξη «τεχνική» με το περιεχόμενο του  όρου «Ευθύνη», αλλά νομίζω πως αξίζει να την εξετάσουμε και ως […]