Δημόσια Εικόνα

 • Διαμόρφωση και διαχείριση εταιρικής εικόνας
 • Image making
 • Επικοινωνία προϊόντων

Διαχείριση Κρίσεων

 • Προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων
 • Προγράμματα επικοινωνίας με ειδικά κοινά
 • Επικοινωνία με τοπικές κοινωνίες
 • Διαπραγματεύσεις για επίτευξη συμφωνιών

Υπηρεσίες Διαδικτύου

 • Επικοινωνία στο διαδίκτυο
 • Επικοινωνιακή φιλοσοφία εταιρικών ιστοσελίδων
 • Συμβουλευτική social media

Στρατηγική Επικοινωνία

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων στρατηγικής επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων
 • Προετοιμασία για εκθέσεις-συνέδρια (πλήρης υποστήριξη)
 • Business-to-business

 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 • Προγράμματα εσωτερικής επικοινωνίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Επικοινωνιακή μελέτη επαγγελματικών χώρων

Δημόσιες Σχέσεις

 • Προγράμματα σχέσεων με τον Τύπο
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Χορηγίες