Η πολιτεία, η οικονομία, η Επι-κοινωνία και… η πολυσημία του ρήματος “εισπράττω”!

Posted Posted in Η αρθρογραφία μας

Αν και από τη θέση αυτή τα σχόλια που γίνονται αφορούν την Επικοινωνία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κάποιες φορές αισθάνομαι την ανάγκη (μιλώντας πάντα για Επικοινωνία) να αναφερθώ και σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, που όμως θεωρώ πως είναι αλληλένδετα με τα συνήθη αυτού του χώρου. Επισημαίνεται διαρκώς   πως οι επιχειρήσεις   σήμερα χρειάζονται   επιτακτικά την   Επικοινωνία και   μάλιστα καταγράφεται   ως μειονέκτημα   η αδιαφορία τους   για τις τεχνικές της. Πολύ […]

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στο σύγχρονο ξενοδοχείο

Posted Posted in Η αρθρογραφία μας

Σε  προηγούμενα δημοσιεύματα προσεγγίσαμε από διάφορες πλευρές την επικοινωνιακή ταυτότητα  της ξενοδοχειακής (και όχι απαραίτητα μόνο) επιχείρησης. Δεν έχουμε, όμως,  θίξει ακόμα το συσχετισμό της Επικοινωνίας με τις Δημόσιες Σχέσεις, θέμα με  ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει μια σύγχυση απόψεων σχετικά με το αν  πρόκειται για ίδια, διαφορετικά ή «συγγενή» στο στόχο τους αντικείμενα. Η θέση  […]

Το σύγχρονο ξενοδοχείο και οι τουριστικοί οδηγοί στο Διαδίκτυο

Posted Posted in Η αρθρογραφία μας

Σε συνέχεια προηγούμενων δημοσιευμάτων για τις τεχνικές προβολής του ξενοδοχειακού προϊόντος, αλλά και με αφορμή τις διαρκείς αναζητήσεις των επιχειρηματιών του χώρου για αύξηση της κίνησης ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, επέλεξα αυτή τη φορά να ασχοληθώ με τους ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς. Το σύνθημα «Στηρίζουμε Ελλάδα για τις διακοπές μας !» μπορεί να κυκλοφορεί […]